Διαχείριση Έργων

Η διαχείριση ενός έργου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία του, συνεισφέροντας στην άρτια υλοποίησή του και στην παράδοσή του εντός του προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Προϋποθέτει την καταγραφή, το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών, από την αρχή του έργου μέχρι την παράδοσή του στον τελικό χρήστη. Με την ανάληψη ενός νέου έργου, ορίζουμε τον υπεύθυνο διαχειριστή του, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τα εμπλεκόμενα κατά περίπτωση τμήματα (μελετητικό, κατασκευαστικό, προμηθειών, συμβάσεων, λογιστήριο) και αναλαμβάνει την ενημέρωση της εταιρείας μας και του πελάτη για την πορεία του έργου, μέσω τακτικών γραπτών αναφορών.  

Οι υπηρεσίες μας

Αναλύουμε διεξοδικά τις μελέτες και τα τεύχη των έργων.

Συντάσσουμε αναλυτικούς πίνακες προμετρήσεων και τεύχη δημοπράτησης.

Συντάσσουμε ακριβείς προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα με βάση τις προδιαγραφές των μελέτων.

Κάνουμε έρευνα αγοράς και συγκεντρώνουμε προσφορές από διαφορετικούς προμηθευτές - υπεργολάβους.

Συντάσσουμε συγκριτικούς πίνακες κόστους.

Ελέγχουμε και παρακολουθούμε τις συμβάσεις με τους υπεργολάβους.

Υποδεικνύουμε, εάν είναι απαραίτητο και με απόλυτο σεβασμό στις μελέτες, εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.

Επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές, τους υπερβολάβους και τους τεχνίτες.

Διασφαλίζουμε τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής.

Επιβλέπουμε την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωση του πελάτη, τόσο με συναντήσεις όσο και με γραπτές αναφορές για την πορεία του έργου.

Εξασφαλίζουμε την εμπρόθεσμη παράδοση των έργων, εντός του προδιαγεγραμμένου κόστους. 

Η διαχείριση ενός έργου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία του.

 

Πρόσφατα Έργα

Νέο Κέντρο Διαλογής & Γραφεία της ACS
Γραφεία Accepted

Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Εμφανίστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή σας, παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά.

Αποστέλλεται...
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επίθετό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα του μηνύματός σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μήνυμά σας

Εμφανίστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά.

Λάβαμε το email σας επιτυχώς!

less
more
Προηγούμενο
Επόμενο