Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μέσω της μακροχρόνιας ενασχόλησής μας με την αγορά των ακινήτων, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία για όλες τις παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν ένα έργο. Παράλληλα, ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις νέες τάσεις της αγοράς, τις αλλαγές της νομοθεσίας και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις σε ακίνητα. Η εμπειρία μας, σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, μας επιτρέπει να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την απόκτηση, πώληση, μελέτη, κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτου.

Οι υπηρεσίες μας

Εκτελούμε ενδελεχείς τεχνικούς ελέγχους υφιστάμενων ακινήτων για τον εντοπισμό και την καταγραφή πιθανών τεχνικών ή πολεοδομικών ελαττωμάτων, προτείνουμε ενέργειες θεραπείας και προϋπολογίζουμε το κόστος τους.

Διερευνούμε και επεξεργαζόμαστε πιθανά επενδυτικά σχέδια, προτείνοντας εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο της νομιμότητα, των πολεοδομικών διατάξεων, των αδειοδοτικών απαιτήσεων και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου.  

Συντάσσουμε προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας μελλοντικών επενδύσεων.

Εκτελούμε πλήρεις τεχνικοοικονομικές μελέτες έργων.

Μπορούμε να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα ακίνητο.

 

Πρόσφατα Έργα

Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Εμφανίστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή σας, παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά.

Αποστέλλεται...
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επίθετό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα του μηνύματός σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μήνυμά σας

Εμφανίστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά.

Λάβαμε το email σας επιτυχώς!

less
more
Προηγούμενο
Επόμενο